História živej vody

História živej vody

Už prastaré kultúry, ako starí Gréci či Rimania, poznali tajomstvo kameňa, minerálu v rôznom spojení s vodou, ako napríklad využívanie liečivých kameňov, ich čistenie a nabíjanie slnečnou energiou, s pomocou vlnenia, rezonancie týchto liečivých kameňov pomáhali ľuďom. Z každého kameňa vychádza energia, ktorá energetizuje vodu.

Už prastaré kultúry, ako starí Gréci či Rimania, poznali tajomstvo kameňa, minerálu v rôznom spojení s vodou, ako napríklad využívanie liečivých kameňov, ich čistenie a nabíjanie slnečnou energiou, s pomocou vlnenia, rezonancie týchto liečivých kameňov pomáhali ľuďom. Z každého kameňa vychádza energia, ktorá energetizuje vodu.